Friday , 20 July 2018

ผลัดกันรุกผลัดกันรับ หมายถึงอะไร มีคำตอบมารู้จักความหมายของ “ผลัดกันรุกผลัดกันรับ” เราจะไม่อธิบายให้งง ไปดูคลิปประกอบการสอนกันดีกว่า จะได้ไม่งง และเข้าใจอย่างถ่องแท้ แตกฉาน
3 comments

  1. รุกรับพลิกผัน

    มันมีความหมายแบบนี้นี่เอง

  2. ความหมายดี ถูกใจจริงๆ

  3. อยากทำให้มากกว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *