Friday , 22 June 2018

เป็นท่าเลียหีที่ทำให้ตายได้เลยนะเนี่ยโดนท่าเลียหีแบบนี้เข้าไปไม่ใช่ว่าจะตายก่อนหรือยังไงดูแล้วไม่ไหวถึงแม้ว่าจะอยากทำให้ผู้หญิงแค่ไหนก็ตามแต่เธอก็คงอยากจะลองท่านี้จริงๆแหละไม่งั้นคงไม่ขึ้นให้ซะขนาดนี้
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *