Saturday , 23 June 2018

Hormones วัยว้าวุ่น Season 2 EP.11 ตอน ต้า 27 กันยายน 2557Hormones วัยว้าวุ่น Season 2 EP.11 ตอน ต้า 27 กันยายน 2557

ลิงค์สำรองดู Hormones วัยว้าวุ่น Season 2 EP.11 ตอน ต้า 27 กันยายน 2557

ฮอร์โมนตอนที่ 11 เป็นตอนที่เล่าเรื่องราวของต้า นักดนตรีวงซีสเคป ความรักของเขาจะเดินไปในทางไหน ต้า+ปัง หรือจะเป็น ต้า+เต้ย คนที่ยังไม่ได้ดูต้องมาลุ้นเอาเอง และยิ่งตอนท้ายๆเรื่องนะ ฉาก 18+ เรียกเสียงฮือฮาได้ดีมากๆเลย
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *